Ne tür baş ağrısı vardır ve nasıl teşhis edilir?

Kontaktadresse: Dr. med. Ozan E. Eren
Neurologische Klinik und Poliklinik der Universität München, Marchioninistraße 15, 81377 München

Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikayetler arasında yer almaktadır . Baş ağrısı ile ilgili epidemiyolojik araştırmalara göre nüfusun yaklaşık 70% bir yil icinde şikayeti olur , erkeklerden daha fazla kadınlarda olduğunu göstermektedir . Primer ve sekonder ( veya semptomatik ) baş ağrısı arasında bir ayrım yapılır. Primer bağımsız hastalıklardır, Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi, sekonder baş ağrısı mesela bir sinüs enfeksiyonu gibi başka bir (uyari)durumun belirtisi, bir tümör ya da beyin kanaması olabili. Semptomatik baş ağrısınin bir sürü nedeni vardir , henüz baş ağrısı büyük çoğunluğu primer baş ağrısı dır (yaklaşık 95%).

Doğru tanıyi koymak icin, doktor belirtilerin güvenli açıklamasına muhtaçtır. Şiddeti , ağrı karakteri ( , bıçaklama, zonklama …) ve eşlik eden belirtiler (mide bulantısı, aşırı duyarlılık, ışık ve gürültü hassasiyeti , dinlenme ihtiyacı , göz kızarıklığı ), ağrı lokalizasyonu (bütün kafa , yarım kafa…) soracaktır . Ayrıca atak süreçi, potansiyel tetikleyiciler ( adet, stres...) , atakların sıklığını (günlük , ayda 1x/2x/3x) ( yeni başlangıçlı baş ağrısı , uzun süreli baş ağrısı ) ve geleneksel uygulama , ve simdiğe kadar yapılan önceki tedavis (atakların tedavisı, profilaktik önlem ).

Bazı hastalarda farklı baş ağrısları aynı zamanda bulunabilir. Kronik baş ağrısında doktor ziyaretinden önce bir baş ağrısı takvimi sürdürmek yararlı olabilir . Fizik muayene tanı için ikinci önemli unsurdur. Primer baş ağrısında bulgular her zaman normaldir ya da baş ağrıyı anlatmaz. Mesela teşhis için anlatılan baş ağrısı tipik migrense ve bulgular normalsa , başka araştırmalar (EEG , CT , MRI ) gerekmez.

Sadece semptomatik baş ağrısı olduğunda dahil bir şüphe varsa, cihazlı ek araştırmaya ihtiyaç vardır. Gerekli olan araştırmalara hekim karar verir. Tüm semptomatik baş ağrısı kranial BT veya MR ile tespit edilemez. Bazı durumlarda laboratuvar incelemeleri , beyin omurilik sıvısı ya da bir damar görüntülemesi gerekebilir .